Tuesday 24 January 2017

2017-01-25【GMLM & Organisasi Bahan】报告 Laporan Ringkas


报告 Laporan Ringkas
上课前出席人数
Bilangan Murid Sebelum Permulaan Waktu Persekolahan
27
低年组出席人数
Bilangan Murid Waktu Rehat Tahap 1
35
高年组出席人数
Bilangan Murid Waktu Rehat Tahap 2
13
午休时段出席人数
Bilangan Murid Waktu Rehat Tengah hari
--
总人数 Total
75上课前 0600-0730

~ 安静的晨读作为学习天的第一个活动! ~

 ~ 有些小朋友则选择来看南洋专辑 ~

~ 少不了来上Frog的粉丝 ~

低年组下课 1000-1020

~ 新年前,有些小朋友开始早退赶回乡,留下来的还是不忘往这儿报到! ~ 


高年组下课 1030-1050