Wednesday 4 January 2017

2017-01-04【GMLM & Rakan Membaca阅读之友】报告 Laporan Ringkas

*******************************************
报告 Laporan Ringkas
*******************************************
欢迎同学们的到来
上课前出席人数:10人
低年组出席人数: 37人
高年组出席人数: 30人
午休时段出席人数:24人
~ Selamat Datang Murid-murid ke PSS ~
Bilangan Murid Sebelum Permulaan Waktu Persekolahan: 10 orang
Bilangan Murid Tahap 1: 37 orang
Bilangan Murid Tahap 2:30 orang
Bilangan Murid Rehat Tengah hari:24 orang


 Rakan Membaca 阅读之友


Waktu Rehat