Friday 14 October 2016

2016-10-14【PapaMama Storyhouse 爱心爸妈故事屋】

*******************************************
报告 Laporan Ringkas
*******************************************
~ 谢谢 Joanne 妈妈 的分享 ~
低年组出席人数: -人
高年组出席人数: 39人
午休时段出席人数:77人
Terima kasih atas pengkongsian daripada Joanne Mommy
Bilangan Murid Tahap 1: - orang
Bilangan Murid Tahap 2:39 orang
Bilangan Murid Rehat Tengah hari:77 orang

低年组午休时段